Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Profiel van de faculteit

Het menselijk lichaam…fascinerend!

Achter iedere bouwtekening lijkt weer een andere te zitten: het menselijk lichaam is complexer dan welk technisch systeem dan ook. Onderzoekers van Biomedische Technologie proberen het in kaart te brengen: met plaatjes, (wiskundige) modellen en grafieken. Hoe zie je of iets gezond of ziek is? Wat gebeurt er precies in het hart, een bot, de huid of in een willekeurige cel? Die kennis stimuleert om met anderen oplossingen te bedenken voor veelvoorkomende ziekten: van hartritmestoornissen tot doorliggen en van suikerziekte tot Alzheimer.

BMT verzorgt meerdere academische opleidingen. De driejarige bacheloropleiding Biomedische Technologie is researchgericht en breed opgezet. Binnen deze bachelor kunnen studenten kiezen voor de major Biomedische Technologie of de major Medische Wetenschappen en Technologie. Studenten krijgen basisvakken en werken in teamverband aan praktijkproblemen. Na drie jaar kiezen ze voor de onderzoeksgerichte masteropleiding Biomedical Engineering (biomedisch ingenieur) of voor de masteropleiding Medical Engineering (medisch ingenieur), die gericht is op de klinische praktijk.
Daarbij verzorgt de faculteit ook post-graduate onderwijs.

De faculteit BMT streeft ernaar een significante bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied van de biomedische technologie. De faculteit telt meer dan 450 studenten in de opleidingen; meer dan 200 medewerkers zijn betrokken bij opleiding en onderzoek.